Úvod

    Projekčná kancelária PRODAS - Ing. Tomáš Atalovič je projekčná kancelária, ktorá pôsobí v stavebníctve so zameraním na komplexné služby v oblasti výstavby stavieb: od architektonickej štúdie cez vypracovanie projektovej dokumentácie až po inžiniering.

Ponuka služieb

Vypracovanie projektovej dokumentácie stavieb
  - architektonické štúdie
  - kompletná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu
  - vizualizácie

Vypracovanie svetlotechnických posudkov
  - Posúdenie vplyvu plánovanej výstavby na preslnenie okolitých bytov
  - Posúdenie vplyvu plánovanej výstavby na denné osvetlenie okolitých miestností
  - Posúdenie navrhovaných bytov v plánovanej na preslnenie
  - Posúdenie navrhovaných obytných miestností v plánovanej výstavbe na denné osvetlenie

Vypracovanie Teplotechnických posudkov
  - Komplexné tepelno-technické posúdenie konštrukcii
  - Výpočet a posúdenie potreby tepla na vykurovanie
  - Výpočet tepelných strát

Komplexná inžinierska činnosť
  v súvislostí s vybavením územného rozhodnutia, stavebného povolenia a taktiež kolaudačného rozhodnutia

Konzultačná činnosť a odborné poradenstvo

Navrhovanie interiérov