Úvod

Architektúra

Podľa Vašich požiadaviek Vám vypracujeme architektonickú štúdiu novostavby, rekonštrukcie, prístavby, nadstavby, zhodnotíme s Vami požiadavky na dispozíciu, priestorové usporiadanie, materiály a farebnosť.

Stavba

Na základe štúdie Vám vypracujeme vizualizáciu, kompletnú projektovú dokumentáciu na územné a stavebné konanie a pre realizáciu stavby. Prihliadame pri tom na použitie súčasných materiálov, teplotechnické požiadavky a kvalitu detailu. Ku katalógovým projektom vypracujeme na požiadanie projekt osadenia stavby do terénu a napojenia na verejné inžinierske siete. Poprípade zabezpečíme Vám stavebný dozor

Poradenstvo

Ak už máte jasné predstavy o svojom vysnívanom bývaní, no potrebujete s niečím poradiť, pokojne sa na nás obráťte. Ak si neviete rady s výberom materiálov na stavbe, orientáciou na svetové strany, umiestnením sedačky, alebo s výberom vhodného osvetlenia, so všetkým Vám radi poradíme